Yhteistöohjautuvuus

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot | | | Karlex Oy | Kirjat

Organisaation tason mittaus

Ohjeet

  1. Arvioi yksi rivi kerrallaan ja valitse se vaihtoehto, joka kuvastaa organisaatiotasi parhaiten
  2. Jos valinnat menivät väärin, paina mitä tahansa vaihtoehtoa riviltä ja rivi nollautuu.

Auta kehittämään kyselysivua

Arviossa on erilaisia tilanteita, joihin vastaamalla saat kuvan organisaatiosta. Sinulle on eniten hyötyä, kun vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Tätä testiä ei tallenneta mihinkään. Tässä ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia.

Kuvittele organisaatiosi kuhunkin tilanteeseen ja valitse vastauksesi sen mukaan. Kysymyksiä ei kannata miettiä kovin pitkään. Tuntuman perusteella annetut vastaukset tuottavat parhaan tuloksen, koska tuntumassa on mukana organisaation todellinen luonne.


1. Mikromanagerointi

On arkipäivää, se kuuluu johtamiseen
On hyödyllinen keino selvittää, kun jokin meni vikaan
Ei kuulu arvoihimme
Ei esiinny orgsanisaatiossamme

2. Ihmisiltä kuuluu vaatia enemmän

Mikäli ongelmat korjataan ensin
Jos ongelmat korjataan sen jälkeen
Se saa heidät tekemään paremman suorituksen
Ihmisiltä ei tarvitse vaatia mitään työn suorittamisen eteen

3. Valvonta ja seuranta

Kuuluvat työn laadunvarmistukseen
Perustuvat luottamukseen
Ovat edellytys vaikuttaa palkkioon
Eivät ole tarpeellisia

4. Työ täytyy tehdä toimistolla

Tehokkaan työnteon vuoksi
Valvonnan takia
Kun on aika tavata kollegoita
Kun itsestä tuntuu siltä

5. Jatkuva venyminen ja sankaruus

Kuuluvat kiireisiin aikohin
Ovat herätteitä alkaa pohtia ihmisten jaksamista
Osoittavat työn epätasaisuuden
Ovat keino onnistumisiin

6. Tulipalojen sammuttaminen on

Merkki työnjaon puutteesta
Välttämätöntä asiakastyytyväisyyden takaamiseksi
Keino kehittyä
Jatkuvaa oppimista

7. Kun organisaatiossamme onnistutaan

Kehutaan suorittanutta tiimiä
Kehutaan työn johtamista
Kehutaan organisaatiota työympäristönä
Kehutaan työn sankareita

8. Kun kohtaamme epäonnistumisen

Kohotamme maljan oppimiselle
Etsimme ongelman ja korjaamme sen
Tunnistamme kehityskohteen ja arvostamme sitä
Etsimme syyllisen

9. Juoruilua

Vältetään meillä
Tehdään salassa, mutta siitä pidetään
On normaalia organisaatiossamme
Ei sallita ja se katkaistaan välittömästi

10. Kutsumme resursseiksi

Henkilöstöä
Työkaluja tai -vaatteita
Ihmisiä eri projekteissa tai tiimeissä
Omia kykyjä

11. Ne, jotka tuovat ongelmat esille

Ovat valittajia
Ovat pahanilmanlintuja
Ovat sanansaattajia ja fasilitoijia
Ovat niiden ratkaisijoita

12. Johtaminen ja kiusaaminen

Eivät esiinny samassa kontekstissa
Ovat meillä välillä sama asia
Ratkaistaan aina yhteisön tuella
Vaatii raportointia HR:lle, mikäli ovat sama asia

13. Tehtävästä toiseen vaihtaminen ennen tehtävän valmistumisa

Ei ole mahdollista, ilman tehtävän epäonnistumista
Tehdään, kun joku toinen ottaa vastuun
On mahdollisa
Voidaan tehdä esihenkilön luvalla

14. Jos tehtävää ei saada toteutettua

Asiasta kommunikoidaan avoimesti ja päätetään ratkaisusta
Olisi myös muiden auttamista ja valmentamista
Tilanteet ja työympäristö ei mahdollistanut onnistumista
Pohditaan juurisyitä ja tartutaan niiden korjaamiseen

15. Työpaikkaa vaihtavat henkilöt

Siirtyvät uusiin haasteisiin
Jättävät työtehtävänsä
Haluavat haastaa itseään enemmän
Ymmärtävät organisaation keskeneräisyyden

16. Uuden ajattelutavan tuominen yhteisöön

On tervetullutta, koska vallitsee kokeilukulttuuri
Tapahtuu äänestämällä
Onnistuu, mikäli se on osoitettu kannattavaksi
Pitää kysyä pomolta

17. Prosessin muutos

Kyse on viikoista
On mahdollista päivässä
Kestää puoli vuotta
Voi tapahtua kuukausissa

18. Kunnioitus

Ansaitaan osallistumalla
Ansaitaan yhteistyöllä
Ansaitaan asemalla
Ansaitaan työnteolla

19. Saadessani tehtävän, saan

Tehdä päätökset itsenäisesti
Vapauden päättää miten teen työn
Voin asettaa tavoitteet kuten haluan
Työn tehtäväkseni

20. Arvot

Tulevat ylhäältä
Esitellään meille ja sitoutetaan työhömme
Muodostuvat työnteon seurauksena
Kerätään henkilöstöltä

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot