Yhteistöohjautuvuus

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot | | | Karlex Oy | Kirjat

Yhteisöohjautuvuuden ominaisuuksien mittaus

Ohjeet

  1. Arvioi yksi rivi kerrallaan ja valitse se vaihtoehto, joka kuvastaa sinua parhaiten
  2. Jos valinnat menivät väärin, paina mitä tahansa vaihtoehtoa riviltä ja rivi nollautuu.

Auta kehittämään kyselysivua

Arviossa on erilaisia tilanteita, joihin vastaamalla saat kuvan itsestäsi. Sinulle on eniten hyötyä, kun vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Tätä testiä ei tallenneta mihinkään. Tässä ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia.

Kuvittele itsesi kuhunkin tilanteeseen ja valitse vastauksesi sen mukaan. Kysymyksiä ei kannata miettiä kovin pitkään. Tuntuman perusteella annetut vastaukset tuottavat parhaan tuloksen, koska tuntuma kertoo todelliset ajatuksesi.


1. Mielestäni johtajuus

Tarkoittaa johtajaa
Tarkoittaa henkilöä, joka auttaa ja ohjaa muita
Tuo mieleen henkilön, joka valmentaa muita
Tarkoittaa yhteistyötä ja vastuun jakamista

2. Haluan johtajuudelta

Päätöksiä yhdessä ja vastuun jakamista
Kannustusta, suunnan näyttämistä ja vapautta tehdä itse
Selkeitä neuvoja ja ohjeita, miten teen asiat
Vapauden tehdä päätöksiä ja kantaa vastuun

3. Keskustelu muiden kanssa on mielestäni

Ajanhukkaa
Voimaannuttavaa
Tiedonvaihtoa
Tapa tehdä töitä

4. Kasvaminen ihmisenä

On pakollista välillä
Ei auta työnteossa
Vaikuttaa työn laatuun
On tiimityön edellytys

5. Olen valmis

Kuuntelemaan muiden mielipiteitä
Tekemään yhdessä päätöksiä
Johtamaan tarpeen tullen
Ottamaan vastaan tehtäviä

6. Henkilökohtaiset puutteeni

Ovat mahdollisuus kehittyä
Vaikuttavat välillä työhön
Täytyy ottaa huomioon työssä
Eivät kuulu työkavereille

7. Umpikujassa voimme

Pyytää apua ulkopuolelta
Tehdä kuitenkin jokainen omat työmme
Rekrytoida uutta osaamista
Etsiä ratkaisua organisaation sisältä

8. Ammattimaisuus tarkoitaa minulle

Osata selittää asiat ihmiselle, joka ei tunne alaani
Pystyä kommunikoimaan tiimissä, jossa kaikki eivät ole saman alan osaajia
Kirjataan ylös ja käsitellään myöhemmin
Osata puhua ammattikieltä sujuvasti

9. Suunnittelu

Tehdään yhdessä ja vertaillaan ideoita
Toteutetaan niiden kesken, joilla paras osaaminen
Voidaan tehdä ensin ja sitten jokainen toteuttaa työnsä itsenäisesti
Voi olla kenen tahansa tekemä, jalostus tehdään yhdessä

10. Koen sujuvaksi tilanteet

Kun minua ei keskeytetä
Joissa saan näkökulmia muilta
Kun voimme sopia, miten kommunikoimme
Jopa silloin, kun tapahtuu äkillinen muutos

11. Vastuun ottaminen

Kuuluu sille, jolle se on määritelty
On johtajan työ
Tapahtuu luonnostaan, kun tilanne sen sallii
Tulee tehtävän myötä

12. Hyvinvointi

On jotain, mistä muistutetaan kollegaa
Kuuluu HR:lle tai pomon vastuulle
On meidän jokaisen asia
Kuuluu tiiminvetäjän vastuulle

13. Stressi

Vaatii aina palautumisen
On helppo tunnistaa, mutta joskus jää päälle
Kuuluu työhön
Esiintyy kiireisissä työolosuhteissa

14. Haluaisin, että ajankäyttöni

Menisi täysin työtehtävien tekemiseen
Olisi myös muiden auttamista ja valmentamista
Suuntautuisi työtehtäviin ja niistä kommunikointiin
Olisi töitä ja yhdessätekemistä

15. Oman työn mittaaminen

Näyttää, mitä voisin parantaa
Kuulostaa ahdistavalta
Auttaa kehittymään työkaverina
On edellytys toimivalle tiimityölle

16. Yhteistyön mittaaminen

Kehittää työntekoa
Osoittaa työtavat
Kertoo tiedonkulusta
Ei ole oleellista

17. Esihenkilön tehtävät

Voidaan jakaa tiimin kesken
Kuuluvat kaikille
Kuuluvat osoitetulle henkilölle
Voidaan väliaikaisesti osoittaa toiselle

18. Kun näen ongelman

Kerron siitä esihenkilölle
Kerron siitä tiimilleni
En anna sen vaikuttaa työhöni
Ratkaisen sen

19. Haluan tehdä päätöksen

Kysyn lupaa kollegoiltani
Kysyn lupaa pomoltani
Pyydän neuvoa kollegoiltani
Kysyn asiasta pomoltani

20. Palkkatiedot

Ovat salaisia
Menevät ammattiosaamisen mukaan
Tulisi olla avoimia
Voidaan jakaa halukkaiden kesken

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot