Yhteistöohjautuvuus

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot | | | Karlex Oy | Kirjat

Minäkuva-arvio

Ohjeet

Arviossa on erilaisia tilanteita, joihin vastaamalla saat minäkuvan itsestäsi. Mikään ihmistyyppi ei ole parempi kuin muut. Siksi sinulle on eniten hyötyä, kun vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Tämä ei ole esim. älykkyystesti, jossa mitataan paremmuutta. Tässä ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia.

Kuvittele itsesi kuhunkin tilanteeseen ja valitse vastauksesi sen mukaan. Kysymyksiä ei kannata miettiä kovin pitkään, koska kohtia ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen vain loogisesti päättelemällä. Tuntuman perusteella annetut vastaukset tuottavat parhaan tuloksen, koska tuntumassa on mukana ihmisen persoonallisuus.

Arvioi yksi rivi kerrallaan. Pistelaskun takia on erittäin tärkeä, että valitset vaihtoehdot järjestyksessä 1 – 2 – 3 – 4.

  1. Valitse ensin se vaihtoehto, joka kuvastaa sinua parhaiten.
  2. Valitse toiseksi vaihtoehto, joka kuvastaa sinua seuraavaksi parhaiten.
  3. Valitse kolmanneksi vaihtoehto, joka kuvastaa sinua edellisiä vähemmän.
  4. Valitse lopuksi vaihtoehto, joka kuvastaa sinua vähiten.

1. Työssä on tärkeintä

Ryhmän tuloksellinen toiminta
Motivaatio ja monipuolinen työ
Tehtävien järkevä suunnittelu
Saavutetut tulokset

2. Työnlaadun

Pitää tyydyttää tilaajaa
On vastattava sovittuja normeja
Tulee aina olla korkea
On tärkeä, mutta ei aina tärkeintä

3. Olen tyytyväinen kun

Tavoitteet saavutetaan
Asiat etenevät johdonmukaisesti
Saan julkista tunnustusta
Hyvät tulokseni huomataan

4. Innostun työhön, kun

Saan suunnitella sen itse
Se on riittävän haasteellinen
Tiedän, että minuun luotetaan
Työssä on selkeä tavoite

5. Säännöt ja toimintaohjeet

Rajoittavat luovaa toimintaa
Ovat tarpeellisia, mutta joskus kehityksen jarruja
Edesauttavat yhteistyötä ja estävät ristiriitoja
Ovat välttämättömiä organisaatiossa

6. Tehtävän alussa haluan

Tietää kenen kanssa työ tehdään
Tietää tavoitteet ja odotukset
Lähteä nopeasti liikkeelle
Tietää toimintatavat ja menetelmät

7. Toisten mielestä olen joskus

Pikkutarkka
Liian huolellinen
Liian pehmeä
Kärsimätön

8. Tukeudun toiminnassani

Omiin ajatuksiin
Ihmisiin, joihin voi luottaa
Sääntöihin ja toimiviin menetelmiin
Tietoon ja kokemuksiin

9. Odotan esimieheltäni

Hyviä ohjeita ja tukea
Selkeitä ohjeita ja valtuuksia
Riittävästi tietoja ja aikaa tehdä työ kunnolla
Toimintavapautta

10. Odotan toisilta

Toimintaa tavoitteiden ja pelinsääntöjen mukaan
Suunnitelmallisuutta ja hyvää laatua
Hyvää yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta
Ripeää ja joustavaa toimintaa

11. Odotan ystäviltäni

Mielenkiintoisia keskusteluhetkiä
Yhteisiä harrastuksia
Keskinäistä luottamusta
Hauskoja hetkiä ja mukavaa tekemistä

12. Mietiskelen joskus tai usein

Tähän asti tapahtuneita
Nykyistä tilannettani
Tulevaisuuden mahdollisuuksia
Erilaisia vaihtoehtoja

13. Pidän

Joustavasta yhteistyöstä
Luovasta työskentelystä
Perusteellisesta työskentelystä
Täsmällisestä työskentelystä

14. Työskentelytapani on seuraava

'Monta rautaa tulessa'
Hyvin suunniteltua toimintaa
Tarkkaa ja täsmällistä toimintaa
Työskentelen muut huomioonottaen

15. Olen

Asiallinen ja täsmällinen
Ystävällinen ja kärsivällinen
Johdonmukainen ja perusteellinen
Nopea ja aktiivinen

16. Haluan kiitokseksi kuulla

Työni hyvä tulokset
Miten taitavasti etenin työssä
Miten hyvä olen työssäni
Että minuun voi luottaa

17. Pukeudun yleensä

Mukavasti, en seuraa muotia
Trendikkäästi ja muotia seuraten
Tavallisesti, en herätä huomiota
Asiallisesti tilanteen mukaan

18. Työskentelytilani on usein

Sekaisin
Järjestyksessä
Siisti ja miellyttävä
Ehkä sekaisin, mutta kaikki löytyy

19. Olemukseni on useimmiten

Ystävällinen
Rauhallinen
Aktiivinen
Asiallinen

20. Harrastan asioita jotka ovat

Monipuolisia
Mukavia
Järkeviä
Mielenkiintoisia

Etusivulle | Testit etusivulle | Me ja minä | Yhteisö | Tiimimittaus | EgoSwot